Home » Kelurahan Kebon Pala » Kode Pos Jl. Yasoma, Makasar, Jakarta Timur